Girsholmen-saari

Kuva: Jusa Leppänen


Girsholmenin päivitetty koronaohjeistus

Kerhon hallitus on kokoontunut 13.5. käsittelemään kerhon koronavirusohjeistusta saaritukikohtamme osalta. Koska valtioneuvosto ei merkittävästi lieventänyt kokoontumisrajoituksia 14.5. alkaen, myös Girssin ohjeistukset alla säilyvät pääosin ennallaan.

Ainoana päätettynä poikkeuksena edellä mainittuun ohjeistukseen yhteissaunavuorot avataan uudella saunalla 1.6.2020 alkaen siten, että yhteissaunoihin osallistumattomat Girssin kävijät voivat peseytyä vanhalla saunalla erillisen vuorolistan mukaan. Oletusarvoisesti vanhalla saunalla lämmitetään vain vesipata. Tämä päätös on syntynyt osittain siksi, että saaressa on kovin vähän kaivovettä tällä hetkellä.

HMVK:n hallitus seuraa edelleen tarkasti epidemiatilannetta ja hallituksen ja kattojärjestön ohjeita, ja on valmis tarkentamaan näitä ohjeita pikaisellakin aikataululla.


Girsholmenin retkisaaren käytännöt epidemian aikana

Epidemian aikana noudatamme voimassaolevia viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Periaatteenamme on, että huolehdimme hygieniasta, pidämme suojaetäisyyden muihin ihmisiin, emmekä poistu kotoa sairaana tai koronavirukselle altistuneena. Koska viranomaisten antamat määräykset voivat muuttua nopeastikin, ohjeita päivitetään viranomaisohjeiden tai kattojärjestön suositusten muuttuessa.

Girsholmenin retkisaaressa otetaan käyttöön uudet käytännöt, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Näitä uusia ohjeita tulee jokaisen saareen saapuvan ehdottomasti yhteisen turvallisuuden vuoksi noudattaa.

Yleisohjeet Girsholmenin retkisaareen

  1. Tällä hetkellä viranomaiset suosittelevat veneilyn välttämistä.
  2. Päätös saareen saapumisesta on kuitenkin jokaisen venekunnan oma. Kerho ei voi suoranaisesti kieltää jäsenpalveluiden käyttöä jäseniltään.
  3. Retkisaarten käyttö katsotaan normaaliksi ulkona liikkumiseksi, joka on annettujen viranomaisohjeiden mukaan edelleen sallittua.
  4. Saaressa voi ulkoilla noudattaen samoja periaatteita kuin kaupungissakin. Terve järki tulee pitää mukana.
  5. Yleisestä siisteydestä on pidettävä korostuneesti huolta viruksen leviämisen estämiseksi. Tarpeetonta pintojen koskettelua tulee välttää.

Epidemian aikana on noudatettava seuraavia ohjeita ja rajoituksia:

  1. Emme tule saareen, mikäli tunnemme edes lieviä sairauden oireita. Myöskään karanteenia ei voi tulla viettämään saareen. Mikäli oireet alkavat saaressa, poistutaan saarelta viipymättä kotiin tai terveydenhuollon palveluiden piiriin viranomaisohjeiden mukaisesti.
  2. Rantautuessa huomioimme riittävän etäisyyden muihin veneisiin. Kiiinnitymme poijuihin väljästi, jotta riittävä suojaetäisyys veneiden välillä laiturissa saavutetaan. Pääsääntönä voidaan pitää yhtä venettä poijua kohden. Meillä on nyt myös yksi uusi laituri käytössämme vuoden tauon jälkeen. Saaren laitureihin ei valitettavasti mahdu epidemian aikana aivan samaa määrää veneitä kuin edellisinä vuosina.
  3. Noudatamme riittävää suojaetäisyyttä muihin ihmisiin omaa lähipiiriä lukuun ottamatta. Emme kokoonnu isolla joukolla grillikatoksiin emmekä muuallekaan. Grillejä voi käyttää ruoanlaittoon, mutta omia grillausvälineitä suositellaan. Grillatessasi suojaa tarvittaessa aputasot ja pöydät pöytäliinalla.
  4. Kerho ei järjestä toistaiseksi yhteisiä tilaisuuksia saaressa.
  5. Kaikissa ulkohuusseissa on käsidesiä ja desinfioivaa pesusuihketta, jota ei tarvitse huuhtoa. Suosittelemme näiden käyttöä.

Saunan käyttäminen 13.5.2020 saakka: Saunaa ja pesuhuonetta käytetään vain oman lähipiirin kesken. Käytämme omaa henkilökohtaista peflettiä, peseytymisastioita ja vesikauhaa. Saunan, pesu- ja pukuhuoneen tarttumapinnat, oven kahvat jne. tulee desinfioida jokaisen saunavuoron alkaessa ja päättyessä. Ohjeistus ja aineet tähän löytyvät saunalta. Merkitse varauskirjaan veneen ja kipparin nimi, saunomispäivä ja -aika. Ensimmäinen saunavuoro on saunan lämmityksen vuoksi pidempi. Saaressa yöpyvät tai aiemmin tulleet aloittavat saunomisen ajoissa, jotta myös myöhemmin tulleille riittää vuoroja. Vuorot varataan järjestyksessä ensimmäisestä vuorosta alkaen jättämättä tyhjiä vuoroja väliin.

Kerhon hallitus seuraa aktiivisesti näiden ohjeiden käytännön toimivuutta ja ajankohtaista epidemiatilannetta. Tarvittaessa hallitus voi muuttaa ohjeistuksia ja käytäntöjä lyhyelläkin varoitusajalla. Seuraathan aktiivisesti kerhon viestintää!

Toivomme, että näissä poikkeusoloissa jokainen venekunta tuntee vastuunsa ja noudattaa riittävää varovaisuutta, turvavälejä ja siisteyttä. Jokainen kippari vastaa oman venekuntansa toiminnasta ja luottaa siihen, että myös muut tekevät näin.


Girsholmen on kotisatamastamme n. 11mpk päässä oleva saaritukikohta Sipoon saaristossa. Pohjakuva saaren palveluista löytyy tästä.

Saaresta löytyy hyvät laiturit ja poijut.  Kerholaisten käytössä on keittokatokset, tanssilava, puuceet ja 2 saunaa. Kauppalaiva Christina käy saaressa kesäaikana.

Saaressa on jäsenten käytössä soutuvene sekä 3 optimistijollaa.

Omistamme runsaat kalavesialueet, n. 150 hehtaaria. Kerhon jäsenillä on oikeus kalastaa tällä aluella.

METSÄNHOITOSUUNNITELMAAN VOIT TUTUSTUA TÄSTÄ.

Laiturit

Laitureita on yhteensä neljä kappaletta. Pienemmät veneet kiinnittyvät lähemmäksi rantaa ja yli 15 tonnia painavat veneet voivat ankkuroitua laitureiden edustalle. Kaikki neljä laituria ovat vapaassa käytössä. Saunojen laitureihin ei saa kiinnittyä ilman erityistä lupaa.

Kuva: Jusa Leppänen

Lähestyminen ja vesialueet

vesialue_1 G_tulovaylat_1

Grillaus

Grillikatoksia on 5 kappaletta. Avotulen tekeminen on sallittua ainoastaan grillikatoksissa. Ajattelethan seuraavaa grillaajaa pilkkomalla lisää puita. Polttopuut ovat tarkoitettu grillaukseen ja ruoan valmistukseen.

Saunominen

Miesten ja naisten saunavuorot ilmoitetaan vanhan saunan päädyssä olevalla ilmoitustaululla. Saunavuorojen aikana käytetään saunoja kiertäviä polkuja. Saunamaksun voi suorittaa kausimaksuna tai kertamaksuna. Kausimaksun ohjeet löytyvät täältä.

Telttailu

Retkitelttailu on sallittua saaren isännän osoittamassa paikassa. Lisäksi saaren keskiosasta löytyy laavu, jossa voi yöpyä.

Vesi ja jätehuolto

Kaivovesi on tarkoitettu löyly- ja pesukäyttöön. Vesi ei ole juomakelpoista. Koska saaressa ei ole jätehuoltoa, jokaisen vastuulla on viedä omat jätteensä mukanaan.
Kalastus
Omistamme runsaat kalastusalueet, n. 150 hehtaaria, joista suurin osa saaren eteläpuolella. Lähestyminen ja vesialueet sivulla olevasta kartasta alue selviää tarkemmin. Kerhon jäsenillä on oikeus kalastaa tällä aluella. Kalastaminen on sallittua siinä määrin kuin yleiset kalastussäännökset siihen antavat luvan.

Lisäksi kalavesien omistajana HMVK:lla on oikeus seuraaviin säännöksiin:

1. Verkkoja voi käyttää vain seuran jäsen hankittuaan sitä varten tarkoitetut verkkomerkit. Verkkoja voi käyttää vain kahta kerrallaan. Verkkojen maksimipituus on 30 metriä.

2. Pitkääsiimaa voi käyttää samaan tarkoitukseen samoin ehdoin. Pitkänsiiman pituus on kuitenkin tällöin 100 koukkua.

3. Lisäksi seuraavia pyydyksia on mahdollista käyttää:
– katiska
– iskukoukku

Verkkokalastuksen ehtona on ilmoittautuminen saaren isännälle, jolta saa tätä varten merkatut kalastusmerkit. Merkit ovat ilmaisia.

Kuva: Jusa Leppänen

Saari-isännät:

Leo Marjoniemi p. 040 545 8658
Kaj Klemi p. 050 387 5625

DSC_0033


Facebook