Miehistöjäsen

Miehistöjäseneksi voi hallitus ottaa henkilön, joka toimii aktiivisesti vakinaisen tai vuosijäsenen kokonaan tai osittain omistamassa veneessä, kyseisen kipparin ja toisen yhdistyksen jäsenen suosituksesta.

Miehistöjäsen on liitetty varsinaiseen jäseneen siten, että varsinaisen jäsenen erotessa katsotaan miehistöjäsen myös eronneeksi.

Miehistöjäsen ei maksa liittymis- eikä liittomaksua.


Facebook